Arkiv
Vaccinerad mot doping

Kallelse till HAIS årsmöte 2021

Söndagen 21 mars 2021 kl. 14:00 är alla medlemmar välkomna att delta i vårt digitala årsmöte via
Microsoft Teams.

Förslag från enskild medlem (motion) tas upp till behandling på årsmötet och skall vara styrelsen till
handa senast söndagen den 28 februari 2021.

Anmälan till mötet görs via mail till info@hais.info

Ange ditt fullständiga namn samt den mailadress du vill få länken till mötet skickad till. Ange Årsmöte
i ämnesraden. Anmälan är möjlig till mötets start men för mötesadministrationens skull önskar
styrelsen att anmälan sker i god tid.

Handlingar till årsmötet och styrelsens propositioner kommer finnas tillgängliga för medlemmarna i
klubbstugan en vecka före mötet samt på begäran via mail till info@hais.info Ange
Årsmötehandlingar i ämnesraden. Samtliga handlingar skickas ut tillsammans med möteslänken.

Styrelsen kommer att erbjuda ett testmöte för ovana användare av Microsoft Teams måndagen den
15 mars 2021 kl.19:00. Anmälan till testmöte görs via mail till info@info.hais ange Testmöte i
ämnesraden. Man kan använda Microsoft Teams via webbläsare och behöver därmed inte ladda ner
applikationen.

Många funktioner i föreningen är vakanta. Föreningen är i akut behov av medlemmarnas frivilliga
deltagande och ideella arbete för sin fortlevnad.

Vänligen kontakta valberedningen för att visa ditt intresse att bidra till våra barn och ungdomars fortsatta friidrottsverksamhet. Valberedningen består av Elo Johannesen och Tomas Einarsson, kontakt tas via mail till elo.johannesen@gmail.com

Kallelse och dagordning till HAIS årsmöte 2021 hittar ni i denna länken

Styrelsen hälsar er alla hjärtligt välkomna!

På gång

  • 2/12 Styrelsemöte
  • 11/12 Kick off. Tränarna + styrelsen träffas för att diskutera verksamheten framåt.
  • 15/1 Egen tävling i Tyrehallen. "Prova på", för de yngre.
  • 5-6/2 Åhus Indoor. Vi siktar på att åka ett stort gäng till Wä för att tävla och känna på den härlig gemenskapen i HAIS.
  • 17/2 ÅRSMÖTE.