Arkiv

Styrelse

Styrelsen sammanträder vanligen en gång per månad. Önskar du komma i kontakt med någon i styrelsen kontakta kansliet så hjälper de dig rätt.

Sammansättning 2017

Ordförande Jonas Bondesson
Vice ordförande Sven Törnkvist
Sekreterare Petra Petersson
Kassör Leif Persson
Ledamot Johan Hörberg
Ledamot Linda Jenvén
Ledamot Johan Mars
Ledamot Per Wikström
Ledamot Thomas Nilsson
Ledamot Suppleant    – Suppleant      –