Arkiv
Vaccinerad mot doping

Värdegrund för HAIS

 1. Därför finns vi till:
 • Vi ska främja och utveckla friidrotten, göra den tillgänglig för alla.
 • Föreningen skall stimulera bredd-, barn- och ungdomsverksamhet likväl som elitverksamhet samt verka för utbredning av spontanfriidrott.
 1. Detta står vi för:
 • Glädje och gemenskap är starka drivkrafter att idrotta. Vi vill bedriva all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mer.
 • Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska vara med utifrån sina förutsättningar.
 1. Demokrati och Delaktighet innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
 1. Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att alla håller sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
 1. Vi arbetar framåt för att:
 • Erbjuda elitsatsning
 • Behålla medlemmar efter att deras aktiva karriär är slut, t ex ledare och andra roller i föreningen.
 • Att kunna ta hand om alla som vill börja träna friidrott.
 • Ett starkt positivt laddat varumärke, väl känt i närområdet och vara en attraktiv samarbetspartner till företagen.
 • Hålla nationella tävlingar
 • Erbjuda träning året runt i anpassa och attraktiva anläggningar.
 • Erbjuda engagerade och kompetenta tränare på alla nivåer samt ledar- och tränarutveckling.

(2016-09-20)