Arkiv
Vaccinerad mot doping

Startavgifter

Arenatävlingar

# Föreningen bekostar anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige,
under förutsättning att den aktive har betalat medlemsavgift, representerar HAIS vid tävlingen
samt genomfört sina funktionärsuppdrag under året.

# Antalet grenstarter per tävling som föreningen bekostar är begränsat till 3 per dag,
5 på två dagar eller 6 på tre dagar.
Undantag: Prova-På Tävlingar, som riktar sig de allra yngsta, (6-9- åringar)
Vid dessa tävlingar tävlar man i många grenar per dag, föreningen bekostar hela anmälningsavgiften.

# Vid efteranmälan bekostar den aktive själv den del som överstiger ordinarieanmälningsavgift,
anmälan görs dock som vanligt.

# Vid efteranmälan som görs av aktiv samt betalas på tävlingsplatsen, ersätter föreningen
ordinarieanmälningsavgiften mot uppvisat kvitto. Kvittot skickas till kassören senast 31/12 samma år.

# Avanmälan som inte har föranletts av sjukdom eller skada bekostas av den aktive.

Långlopp

# Föreningen bekostar anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige,
under förutsättning att den aktive har betalat medlemsavgift, representerar HAIS vid loppet
samt genomfört sina funktionärsuppdrag under året.

# Begränsningar: ersättning utgår med 200 kr/lopp, max 10 lopp per år.
barn/ungdomar upp till 16 år ingen begränsning gällande antal lopp.

# För att ersättning ska utgå, ska kvitto/underlag där det framgår vem som startat samt att man
representerat HAIS, skickas till kassören senast 31/12 samma år.
(Policy 2016-09-25)