Arkiv
Vaccinerad mot doping

Avgifter

Avgifterna betalas per kalenderår.

Följande medlemsavgifter är fastställda för 2021:
Enskilt medlemskap: 200 kr.
Familjemedlemskap: 500 kr per år (barn ingår upp till och med 18 år.)
Ständig medlem: 2100 kr

Träningsavgift:

Grupp 12: 300 kr
Grupp 11: 300 kr
Grupp 10: 300 kr
Grupp 09: 300 kr
Grupp 08: 300 kr
Grupp 07: 600 kr
Grupp 06: 600 kr
Grupp 05: 600 kr
Grupp 04/03: 600 kr

Juniorer: 900 kr
Juniorer medel/lång: 600 kr

På gång

  • 2/12 Styrelsemöte
  • 11/12 Kick off. Tränarna + styrelsen träffas för att diskutera verksamheten framåt.
  • 15/1 Egen tävling i Tyrehallen. "Prova på", för de yngre.
  • 5-6/2 Åhus Indoor. Vi siktar på att åka ett stort gäng till Wä för att tävla och känna på den härlig gemenskapen i HAIS.
  • 17/2 ÅRSMÖTE.