Arkiv
Vaccinerad mot doping

Uppdaterade restriktioner

Styrelsen har uppdaterat föreningens riktlinjer för verksamhet och lokaler i enlighet med gällande råd och riktlinjer.

I HAIS klubbstuga på Göingevallen, Hässleholm, får max 4 personer vistas samtidigt, varav max 1 får vistas i köket åt gången. Klubbstugan får endast användas för förvaring av tillhörigheter och toalettbesök. Lokalens utrymme uppmäts till 45 kvm. Detta fördelas på 10 kvm/person.

Träningsdeltagare uppmanas att inte samlas framför ytterdörren till klubbstugan utan sprid ut er.

För att undvika trängsel får föräldrar inte närvara vid träning utan lämnar/hämtar sina barn vid Göingevallens in/utgång/parkering.

I klubbstugan finns tvål och vatten för handtvätt samt handdesinfektion. Det finns också ytdesinfektion för träningsmaterial. Om detta är på väg att ta slut meddelas styrelsen på info@hais.info

Träningsgrupperna ska fortsatt vara uppdelade i max 8 deltagare/grupp.

Samtliga träningsdeltagare ska vara uppmärksamma på att hålla avstånd till sina träningskamrater. Hålla en god handhygien. Använd egen vattenflaska och inte dela övrig utrustning.

Skulle tränare eller deltagare uppmärksamma att dessa beslut inte efterlevs vänligen kontakta styrelsen på info@hais.info för uppföljning och utvärdering.

Dessa beslut baseras på råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Skåne och Smittskydd Region Skåne.

/Styrelsen

Hässleholm
2021-03-15

Samarbetspartners