Arkiv
Vaccinerad mot doping

Funktionärspolicy

Föreningens största inkomstkälla består fyra årliga arrangemang/tävlingar som är spridda över vår, sommar och höst. För att klara av att hålla dessa arrangemang/tävlingar krävs funktionärer.

Föräldrar/anhörig till aktiva barn samt vuxna aktiva i föreningen ska vid minst två tillfälle ställa upp som funktionär vid dessa arrangemang/tävlingar. Även förberedelser samt efterarbete kan ingå.

Antal tillfälle:

1 aktiv i familjen: 2 tillfällen

2 aktiva i familjen: 3 tillfällen

3 aktiva i familjen: 4 tillfällen

Det går inte att fullgöra sina funktionärsuppdrag vid ett tillfälle, tex genom att båda föräldrarna är funktionärer på samma arrangemang/tävling.

Med undantag för HAIS-spelen, där går det att vara funktionär mer än en dag och på så sett fullgöra sina funktionärsuppdrag denna tävlingshelg.

Har man inte möjligt att hjälpa till vid någon av föreningens ordinarie arrangemang/tävling, kommer man bli tilldelad andra uppgifter, dock är det ytterst viktigt att man försöker hjälpa till vid ordinarie tillfällen, för att inte funktionärsbrist ska uppstå.

(2016-09-20)

Samarbetspartners